Een kwestie van zorgvuldig rekenen

In de diagramstelling is wit aan zet. Zwart heeft zojuist d5-d4 gespeeld en valt de witte toren aan. Wat is nu de beste voorzetting voor wit? (verder lezen)

Is het een moeilijke opgave?

Nou eigenlijk niet. Toch struikelde ik erover. De reden? Gewoon heel slecht rekenwerk en verzuimen om alle mogelijkheden even na te lopen. De eerste variant is gemakkelijk. Als wit de toren op g4 neemt, dan pakt zwart de toren op c3 met de pion en moet wit wel terugnemen op c3 omdat ook zijn toren op c6 hangt. Vervolgens gaat de g-pion verloren.

Toen kwam ik op de lumineuze gedachte om Tc6-c4 te spelen. Er dreigt dan inderdaad mat. Maar zwart kan dat op verschillende manieren verdedigen. Bijvoorbeeld door weer met de pion op c3 te nemen. Hij kan het ook op een ingenieuze manier doen met Tf4+! In beide gevallen zit er niet meer dan remise in.

Eventjes iets vergeten

Wat ik merkwaardig vind is dat ik helemaal niet naar 1. Tc7+ keek. Ik plaats niet eens een uitroepteken achter deze zet. Wit liquideert daarmee het toreneindspel in een eenvoudig gewonnen pionneneindspel.

Het is des te vreemder dat ik er niet naar keek als je bedenkt dat ik mijn studenten in de stap 4 groep die ik train, meerdere malen heb voorgehouden hoe ze zulke stellingen moeten aanpakken. Zie daarvoor de analyse. Maar als je zelf dergelijke adviezen niet opvolgt, maak je elk eenvoudig probleem tot een lastige opgave.

Tip: Selecteer eerste de mogelijke kandidaatzetten en ga daarna pas rekenen.

Geef een reactie